تبلیغات
علوم پدیا - خون

خون

خون یک نوع بافت پیوندی است که مایع بین یاخته * های آن پلاسما می باشد. خون دارای دو بخش است: 1- پلاسما که 55 درصد کل خون را تشکیل می دهد.
ادامه مطلب خواندنی تر است...
*= یاخته: سلول (مصوب فرهنگستان)
 بخش های پلاسما: آب: 96% - پروتئین : 7% - سایر مواد شامل نمک، هورمون ها و گاز های تنفسی  2% 
2- یاخته های خون: A) گلبول های قرمز یا RBC: طول عمر: حدود 120 روز - تعداد آن ها در هر یک میلیمتر خون: 5000000عدد (پنج میلیون) - شکل: مانند سکه هایی که از دو طرف فرورفته می باشند - ساخته شده توسط: یک نوع پروتئین به نام «هموگلوبین» که باعث رنگ قرمز خون شده است. B) گلبول های سفید یا WBC: طول عمر: از چند ساعت تا چند هفته می تواند باشد - شکل: تقریباً کروی - قدرت حرکت دارند و حتی می توانند از جریان خون خارج شده و در فضای بین یاخته ها در جست و جو و مبارزه با عوامل بیماری زا اقدام کنند. - تعداد: از 7000 تا 10000 عدد در هر میلیمتر خون C) پلاکت ها: پلاکت ها شکل به خصوصی ندارند و در واقع قطعات کوچک سیتوپلاسمی هستند و مانند گلبول های قرمز بدون هسته می باشند. - طول عمر: یک تا دو هفته - تعداد: 250000 عدد در هر میلیمتر خون - وظیفه: دخالت در انعقاد خون به کمک ویتامین k و کلسیم است
*= یاخته: سلول (مصوب فرهنگستان)
موضوع: اطلاعات عمومی، اعضای بدن، علمی،
[ دوشنبه بیست و نهم خرداد 1396 ] [ 10:27 قبل از ظهر ] [ علیرضا ولیزاده ]
TOP