تبلیغات
علوم پدیا - هواپیما چگونه پرواز می کند؟

هواپیما چگونه پرواز می کند؟

هنگام پرواز هواپیما، هوا از سطح باله های آن گذر می کند. سطح فوقانی باله ها به شکل منحنی و سطح زیرین آن مسطح تر است. به همین دلیل، هوایی که از سطح فوقانی عبور می کند باید با سرعت کمی بیشتر از هوایی که از سطح زیرین آن گذر می کند حرکت کند. این باعث کاهش فشار در سطح بال می شود، در حالی که از زیر فشار هوا به طرف بالا وارد می شود. در نتیجه نیروی بالابر هواپیما را در هوا نگه می دارد. سطوح باله های دمی هواپیما، باله های دو طرف را  در زاویه مناسب نگه می دارند تا نیروی بالابر مناسبی فراهم شود.
نیرویی که هواپیما را به جلو می راند یا توسط موتور آن تولید می شود یا در مورد هواپیماهای بی موتور، توسط جریان های هوایی به طرف بالا در حال حرکت است. موتور جت، هواپیما را با جریانی از گازهای گرم مانند موشک به جلو می راند.
منبع: کتاب به من بگو چگونه / انتشارات پیام آزادی
موضوع: اطلاعات عمومی، علمی، اختراعات، برچسب ها: هواپیما، هواپیما چگونه پرواز می کند، چگونگی پرواز هواپیما، پرواز، لئوناردو داوینچی، فشار هوا، باله ها،
[ چهارشنبه هفتم تیر 1396 ] [ 10:57 قبل از ظهر ] [ علیرضا ولیزاده ]
TOP