تبلیغات
علوم پدیا - زندگی نامه مختصر عبید زاکانی

زندگی نامه مختصر عبید زاکانی

خواجه نظام الدین عبیدالله زاکانی قزوینی متخلص به عبید، دانشمند و نویسنده ای دارای فضایل علمی بوده است که در شهر زاکان از توابع قزوین پا به عرصه ی گیتی نهاد. وی از کودکی تا ایام پیری را در دربار سلاطین به احترام زندگی می کرده و عنوان هایی از قبیل صاحب معظم، خواجه و صاحب اعظم را داشته است. او از خاندان زاکانیان قزوین بوده است و زاکیان شاخه ای از عربان مهاجر بنی خفاجه بوده اند.
وی از همان ایام جوانی به مطالعه ی کتاب ها و سخنان علما و حکما اهمیت می داده است. وی بین سال های 758-742 مسافرتی از عراق به فارس داشته است و در همان سرزمین اقامت کرد. او در شیراز به خلافت شیخ ابواسحاق اینجو رسید و به مدح افرادی مانند سلطان اویس جلایری و شاه شجاع مظفری نیز پرداخت. وی مدتی در بغداد در خدمت سلطان اویس جلایری و شاه شجاع مظفری نیز پرداخت. وی مدتی در بغداد در خدمت سلطان معزالدین اویس جلایری بود و در جند قصیده وی را مدح و ستایش کرد. در سال 766 هجری عبید که دربار سلطان اویس جلایری را رها کرده بود و از تنگ دستی به فغان آمده بود به کرمان رفت و در دربار شاه شجاع که پادشاهی ادب دوست بود، یاد آور شد که در خدمت سلاطین روزگار گذرانده و از او نیز انتظار احسان دارد.
آثار وی خوشبختانه در دست هست ولی باید گفت که وی شاعری گزیده گوی است، ولی در عین گزیده گویی مانند گوهر سخن می گوید. بخش آثار جدی وی مجموعه ای است مشتمل بر قصیده و غزل و ترجیع بند و ترکیب بند و قطعه و رباعی. مثنوی عشاقنامه، اخلاق الاشراف، ریش نامه، رساله صد بند شامل بر 100 پند در نقد اخلاق عمومی، رساله ی تعریفات شامل پاره از اصطلاحات، رساله ی دلگشا شامل حکایاتی شیرین، مکتوبات قلندران، قصیده ی موش و گربه از آثار وی می توان نام برد.
قصیده ی موش و گربه ی عبید، قصیده ی بزرگی است که در حال گربه ای از گربه های کرمان و زاهد و عابد شدن او بعد از سال ها دریدن موشان...
از دیگر آثار وی می توان: فالنامه ی بروج و فالنامه ی وحوش و طیور، کتاب نوادر و امثال را نام برد.
سرانجام این دانشمند مشهور در سال 772 هجری قمری دیده از جهان فروبست.
منبع: کتاب "زندگی نامه مشهورترین شاعران و نویسندگان جهان"؛ مؤلف: بهاره شفیعی / انتشارات: پیام عدالت و پخش شفیعی
موضوع: ادبیات فارسی، اطلاعات عمومی، زندگی نامه، برچسب ها: عبید، عبید زاکانی، زندگی نامه عبید زاکانی، زندگینامه عبید زاکانی، زندگینامه، زندگی نامه، زندگی نامه مختصر عبید زاکانی، دنبالک ها: سهراب سپهری، پروین اعتصامی، فردوسی، امام هشتم، حافظ شیرازی، ابوریحان بیرونی، شهید رجایی، امام خمینی، امام رضا، دهخدا، انیشتین،
[ جمعه نهم تیر 1396 ] [ 07:53 قبل از ظهر ] [ علیرضا ولیزاده ]
TOP