تبلیغات
علوم پدیا - به جوش آمدن آب در نقاط مختلف چگونه است؟

به جوش آمدن آب در نقاط مختلف چگونه است؟

زمانی که مایع حرارت داده می شود ، در نقطه ی معینی تبدیل به گاز، یا دمه ای به نام بخار می شود. در دمای بالا ،مولکول های داخل مایع سریع تر حرکت می کنند، تا جایی که سطح آب جدا می شوند و به هوا پرتاب می گردنند.
 مولکول های سبک از مولکول های سنگین آسان تر پرتاب می شوند؛ یعنی مایعات غلیظ و سنگین در دمای بسیار بالا به جوش می آیند. نقطه ی جوش مایع به فشار آب بستگی دارد. در ارتفاعات، فشار پایین می آید؛ بنابراین در بالای کوه آب در دمای بسیار پایین تری از معمول می جوشد. درجه جوش آب در سطح دریا 100 درجه سانتی گراد است، اما در ارتفاع 3/048 متری درجه جوش به 72 درجه سانتی گراد می رسد. پس از جوش آمدن آب، تازمانی که در نقطه جوش باقی بماند بخار آن قابل رؤیت نیست. اما به تدریج که بخار سرد شود، قطره های کوچک آب تشکیل می شود و حالت ابری به وجود می آید. هنگامی که نفس شما در هوای خیلی سرد «بخار» می کند می توانید آن را ببینید.
موضوع: علمی، اطلاعات عمومی، برچسب ها: آب، به جوش آمدن آب، دمای جوش، دمای جوش آب، دمای جوش آب در نقاط مختلف،
[ پنجشنبه بیست و پنجم خرداد 1396 ] [ 08:31 قبل از ظهر ] [ علیرضا ولیزاده ]
TOP