تبلیغات
علوم پدیا - زمان فعل

زمان فعل

هر فعل چند ویژگی دارد که عبارتند از:
1- انجام شدن یا نشدن عمل یا حالت 2- زمان 3- شخص 4- جمع یا مفرد بودن
در این قسمت به زمان فعل می پردازیم:
به جمله های زیر را دقت کنید.
1- ایرانیان، کاغذ سازی را در قرن های نخستین اسلامی از چنینیان آموختند.
2- گنجینه های قرآن، ارج هنر ایرانی را در زمینه های اسلامی نشان می دهد.
3- اسلام روح تازه ای در پیکر ایرانی خواهد دمید.

در جمله شماره 1، فعل «آموختند» انجام گرفتن کاری را در زمان گذشته می رساند. به این فعل، ماضی (گذشته) می گویند. فعل «نشان می دهد» در جمله شماره 2، انجام گرفتن کاری را در زمان حال می رساند. به این فعل، مضارع (حال) می گویند. فعل «خواهد دمید» در جمله شماری شماره 3، انجام کاری را در زمان آینده می رساند که به این فعل، مستقبل (آینده) می گویند.
((راه شناخت زمان فعل ها))
اول مصدر فعل را مشخص می کنیم و بعد از آن می بینیم که در آن فعل، بن ماضی وجود دارد یا بن مضارع؛ مانند:
به به خانه رفتم. (فعل جمله: رفتم)
این فعل از مصدر رفتن است که بن ماضی آن رفت است؛ بنابراین زمان فعل این جمله، ماضی (= گذشته) می باشد.
پبن مضارع مصدر رفتن، رو است. اگر فعل ما «می روم» باشد، زمان آن، مضارع (=حال) است؛ چون که در این فعل، بن مضارع «رو» به کار رفته است.
رفتن = مصدر / رفت= بن ماضی (بن ماضی با حذف ن از آخر مصدر به دست می آید.) / رو= بن مضارع (بن ماضی را به فعل امر تبدیل می کنیم و با حذف ب از اول فعل امر، بن مضارع به دست می آید: فعل امر = برو (باحذف ب)= رو)
موضوع: علمی، ادبیات فارسی، برچسب ها: ادبیات فارسی، هفتم، دانش های زبانی و ادبی، نکات، قوائد فارسی، زمان فعل ها، بن فعل ها،
[ پنجشنبه بیست و پنجم خرداد 1396 ] [ 01:56 بعد از ظهر ] [ علیرضا ولیزاده ]
TOP