تبلیغات
علوم پدیا - مطالب ابر پروین اعتصامی

زندگی نامه پروین اعتصامی

پروین اعتصامی شاعر پر آوازه ی تبریزی فرزند یوسف اعتصام الملک آشتیانی در 25 اسفند 1285 شمسی در تبریز پا به عرصه ی گیتی نهاد. کمتر شاعر زنی است که در مدتی کوتاه شهرتی فراگیر داشته باشد ولی پروین، یکی از آن استثناهاست که با بیش از 50 سال باز اشعار وی را می خوانند. وی در دوران کودکی همراه خانواده اش به تهران آمد و مقدمات عربی و برخی متون فارسی را در نزد پدرش در خانه آموخت.

ادامه مطلب


موضوع: زندگی نامه، اطلاعات عمومی، ادبیات فارسی، برچسب ها: پروین، اعتصامی، پروین اعتصامی، ملک الشعرا بهار، اشعار پروین، زندگی نامه، زندگی نامه پروین اعتصامی، دنبالک ها: شعری زیبا از پروین اعتصامی،
[ شنبه سوم تیر 1396 ] [ 08:50 قبل از ظهر ] [ علیرضا ولیزاده ]

شعری زیبا از پروین اعتصامی - علم زندگانی

کبوتر بچه ای با شوق پرواز / به جرئت کرد روزی بال و پر باز
پرید از شاخکی بر شاخساری / گذشت از بامکی بر جو کناری
نمودش بس که دور آن راه نزدیک / شدش گیتی به پیش چشم تاریک
ز وحشت سست شد بر جای ناگاه /  ز رنج خستگی درماند در راه
فتاد از پای کرد از عجز فریاد / زشاخی مادرش آواز در داد
«تو را پرواز بس زود است و دشوار / زنو کاران که خواهد کار بسیار؟
هنوزت نیست پای برزن و بام / هنوزت نوبت خواب است و آرام
تو را توش هنر می باید اندوخت / حدیث زندگی می باید آموخت
بباید هر دو پا محکم نهادن / از آن پس فکر بر پای ایستادن
من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج / تو را آسودگی باید مرا رنج
مرا در دام ها بسیار بستند / زبالم کودکان پر ها شکستند
گه از دیوار سنگ آمد گه از در / گهم سر پنجه خونین شد گهی سر
نگشت آسایشم یک لحظه دمساز / گهی از گربه ترسیدم گه از باز
هجوم فتنه های آسمانی / مرا آموخت علم زندگانی
نگردد شاخک بی بن بَرومند / ز تو سعی و عمل باید ز من پند»
«شعر از: پروین اعتصامی»

موضوع: ادبیات فارسی، برچسب ها: پروین اعتصامی، شعر، اشعار، دیوان پروین اعتصامی، شعری خوب از پروین اعتصامی، پروین، علم زندگانی،
[ سه شنبه بیست و سوم خرداد 1396 ] [ 09:02 بعد از ظهر ] [ علیرضا ولیزاده ]

شعر پروین اعتصامی (طنز)


 

عدسی وقت پختن، از ماشی

روی پیچید و گفت این چه کسی است

 

ماش خندید و گفت غره مشو

زانکه چون من فزون و چون تو بسی است

 

هر چه را میپزند، خواهد پخت

چه تفاوت که ماش یا عدسی است

 

جز تو در دیگ، هر چه ریخته‌اند

تو گمان میکنی که خار و خسی است ...

موضوع: برچسب ها: طنز، پروین اعتصامی، ماش، عدسی،
[ چهارشنبه هفتم اردیبهشت 1390 ] [ 07:03 قبل از ظهر ] [ علیرضا ولیزاده ]
TOP